Vragen aan Flying Supreme

Frequently asked questions

Tot hoe ver kan ik doorgroeien binnen Flying Supreme?

Je kan doorgroeien tot Teamleider of Partymanager. Deze worden ook het best betaald binnen ons bedrijf. Hiervoor worden ook interne opleidingen aangeboden. Indien je hierin geïnteresseerd bent kan je altijd op gesprek komen.

Hoe kan ik komen aan een prestatieblad?

In je eigen account in onze portaal vindt je bij ieder event waar je ingepland staat een vooraf ingevuld prestatieblad. De werkuren dien je zelf in te vullen en te laten tekenen door onze relatie/ klant. Het prestatieblad is HET bewijs dat je ook daadwerkelijk werkzaamheden hebt verricht. Op basis van het prestatieblad word je ook uitbetaald.

Wanneer kan ik meer uurloon ontvangen?

Je kan meer uurloon ontvangen door door te groeien binnen Flying Supreme. Dit kan op basis van het volgen van (interne) opleidingen en positieve feedback van onder meer de klant.

Hoe zit het met eten & drinken op de werkvloer?

Eten en drinken doen we tijdens de pauzes. Wij verwachten wel dat wanneer je ergens gaat werken je zoveel als mogelijk al hebt gegeten. Vanzelfsprekend kan je altijd een lunchpakket meenemen. Ga nooit in het zicht eten of drinken. Personeel dient dit “achter de schermen” te doen en liefst zo onopvallend mogelijk.

Rookpauzes

Roken doen we tijdens de pauzes. Er zijn geen aparte ‘rookpauzes’. Na het roken graag je handen wassen en een slok water drinken voor de geur.

Loonheffing(skorting) hoe werkt dat?

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen noemen wij de loonheffingskorting. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald. Als je werkt, heb je recht op korting op je belasting. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever of uitkeringsinstantie. Hij betaalt dan minder belasting, en jij krijgt daardoor meer loon. Je geeft dit aan op het formulier 'Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)'. Je krijgt dit meestal van je werkgever, en je kunt het hier downloaden: Model opgave Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en tegelijkertijd een baan? Vraag dan bij 1 werkgever de loonheffingskorting aan. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting. Je moet dan waarschijnlijk achteraf alsnog belasting betalen.

Welke kledingvoorschriften zijn er?

Binnen Flying Supreme werken we als een team en zo proberen we ook voor de dag te komen. Qua uitstraling en uniformiteit zijn de volgende kledingvoorschriften dan ook van toepassing:
- Witte Blouse zonder logo zonder gekleurde buttons.
- Zwarte pantalon (jeans of legging wordt afgekeurd).
- Zwarte leren heren schoenen voor de dames zwarte geklede schoenen.
- Zwarte das.
- Zwarte sokken.
Bij uitzondering mag een spijkerbroek echter dat wordt dan op voorhand doorgegeven. Daarbij wordt dan tevens doorgegeven welke kleur die spijkerbroek moet hebben. De spijkerbroek mag in ieder geval geen scheuren en/of gaten hebben.

Hoeveel krijg ik betaalt?

Hoeveel je betaalt krijgt is afhankelijk van je werkzaamheden, functie, ervaring en je leeftijd. In ieder geval zoeken wij altijd minimaal aansluiting bij de van toepassing zijnde cao en wettelijk minimumloon, maar vaak betalen wij aanzienlijk meer.

Waar kan ik de kleding aanschaffen?

Het aanschaffen van representatieve kleding kan bij ons intern of bij een kledingwinkel.

Wat moet ik doen als ik te laat ben of ziek ben?

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je door omstandigheden te laat op het werk verschijnt danwel dat je onverhoopt ziek bent geworden. Wij vragen je in die gevallen:
a. Meteen te bellen naar de planningstelefoon : 06 12 55 21 25;
b. Je collega’s via je werkapp van die betreffende job op de hoogte te brengen;
c. Indien mogelijk zelf voor een vervanger met dezelfde capaciteiten te zorgen.

Hoe zit het met pauzes?

Vanzelfsprekend heb je recht op een pauze. Die pauze is onder meer afhankelijk van de tijd dat je werkt. Vanzelfsprekend wordt er altijd rekening gehouden met de van toepassing zijnde cao en Arbeidstijdenwet. Je leidinggevende bepaalt het moment dat je pauze kan nemen. Een pauze is geen werktijd. Een pauze dient vermeld te worden op het prestatieblad van die betreffende job.

Ziek tijdens een job hoe los ik dit op?

Mocht je onverhoopt ziek worden tijdens het werk dan wensen wij je vanzelfsprekend in eerste instantie beterschap! Daarbij verzoeken wij je dan wel het volgende te doen:
a. Zorg dat je altijd een pijnstiller mee hebt op de job. Afhankelijk van de gradatie in ziekte kan je daar al heel veel mee oplossen.
b. Als punt a niet helpt, communiceer dan met je leidinggevende. In overleg kunnen jullie samen bepalen wanneer je kan stoppen.
c. Indien punt b geen oplossing is, bel je naar de planningstelefoon: 06 12 55 21 25. Zij kunnen eventueel een vervanger voorzien.

Hoe zit het met het telefoongebruik tijdens het werken?

Telefoons zijn in beginsel niet toegestaan! Mocht je daar redenen voor hebben dan kan je leidinggevende besluiten daar een uitzondering op te maken. Je leidinggevende heeft een telefoon om in contact te staan met ons.

Wat zijn de werktijden?

Je exacte werktijden zijn (terug) te vinden in Jobinfo of via onze groepsapps via whatsapp. Indien onduidelijkheden kun je vanzelfsprekend ook bellen naar onze planningstelefoon: 06 12 55 21 25

Hoe worden mijn reiskosten berekend?

Je reiskosten worden vergoed. Aangezien je op verschillende manieren naar het werk kan, onderstaand per optie uitleg:
a. Auto : gemaakte kilometers doorgeven per job. Volgens wet heb je recht op 0,19 euro per kilometer.
b. OV (bus, metro, tram, trein 2de klasse): Graag jullie bonnetje / reisticket doorsturen per job in de app of in ons portaal. Hiervan krijgen jullie het volledig bedrag terugbetaald.
c. Taxi: Dit dient altijd op voorhand gemeld en overlegd te worden.
Indien jullie hier toestemming voor krijgen ook wederom een bewijsje doorsturen via de werkapp.

Geen ervaring in de horeca, hoe kan ik dit oplossen?

Intern bieden wij opleidingen aan die gemiddeld 30 minuten tot maximaal 60 minuten duren. Deze opleidingen zijn vrij te volgen. Binnen die opleidingen worden je de fijne kneepjes van het horecavak geleerd. Door het volgen van opleidingen kan je binnen Flying Supreme doorgroeien en meer gaan verdienen.

Ik heb denk ik te weinig loon ontvangen, wat moet ik nu doen?

Mocht je denken te weinig loon te hebben ontvangen dan willen wij dit graag samen met jou controleren. Mocht je inderdaad te weinig loon hebben ontvangen dan krijg je dit vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk nabetaalt. Om een en ander samen met jou te kunnen controleren verzoeken wij je
a. Contact op te nemen met de planning op het nummer: 06 12 55 21 25
b. Indien punt a niet genoeg is, kan je contact opnemen met de loonadministrator die te bereiken is op nummer 0499 46 20 30 en dan keuze menu 1 kiezen. Normaal kom je bij Jeroen terecht. Hij beantwoordt al je vragen omtrent vakantie -uren/-dagen, pensioen en dergelijke.

Niet komen opdagen op het werk, hoe loopt dit verder?

Ben je zonder geldige reden niet komen opdagen en ben je verder ook onbereikbaar dan moeten wij helaas streng zijn. De exacte consequenties hangen van je werkgedrag uit het verleden af, maar in het meest vergaande geval stoppen je werkzaamheden bij ons.

Worden mijn reiskosten vergoed?

Al je reiskosten worden vergoed zoals opgenomen bij vraag "Hoe worden mijn reiskosten berekend?".

Vanaf hoe oud mag je hier werken en voor welke tijd?

Iedereen is welkom bij ons vanaf 16 jaar. Je bepaalt zelf hoe lang je bij ons wilt werken.

Ik heb geen loon ontvangen, hoe kan dit?

Voordat wij overgaan tot uitbetaling van je loon checken wij altijd of alle documenten/gegevens om tot uitbetaling over te kunnen/mogen gaan aanwezig zijn. Zijn die documenten/gegevens niet (volledig) in ons bezit dan kunnen/mogen wij niet tot uitbetaling overgaan. Daarom vragen wij je ook om
a. Al de documenten (prestatieformulieren + uren + reiskosten) tijdig in te leveren;
b. Je officiële documenten te ondertekenen en eveneens in te leveren (arbeidscontract + algemene voorwaarden , ID , BSN)
Gelieve altijd je doc. Iedere maandag voor 8u30 door te geven. Indien dit niet tijdig gebeurd wordt je loon tegengehouden tot wij alle documenten in bezit hebben.

Waar bevinden zich de locaties waar mogelijk gewerkt kan worden?

Flying Supreme biedt haar diensten aan in geheel Nederland en België. Je kan dan ook over heel Nederland en België werken. Waar je uiteindelijk werkt bepaal je zelf.

Mag mijn vriend/vriendin hier ook werken?

Mits de juiste werkhouding, professionaliteit en gastvrijheid is iedereen welkom om voor Flying Supreme te komen werken.

Wat onderscheidt ons van andere uitzendbureaus?

Naast het feit dat Flying Supreme met een enorm gezellig en hardwerkend team werkt waar je je al snel onderdeel voelt van een ‘familie’ bieden wij (interne) opleidingen aan en voorts meer dan goede verdiensten.

Hoe meten jullie mijn succes?

Wij ontvangen feedback van de leidinggevenden en van de relaties. Ook je directe werkcollega’s kunnen positieve feedback doorgeven. Vanzelfsprekend koppelen wij deze feedback aan je terug. Hierdoor kan je in functie en in loon groeien. Dat geldt voor iedereen die bij ons werkt.

Geen goede ervaring (gehad) op de werkvloer?

Ga nooit in discussie op de werkvloer met je leidinggevende of met de relatie. Vertel ons na je werk waarom je daar niet meer wilt werken of wat er gebeurd is waar je je ongemakkelijk over voelt. Wij verwachten altijd dat je je professioneel gedraagt in alle omstandigheden. Indien je niet verder kunt werken kan je altijd contact opnemen op het mobiel nummer 06 12 55 21 25

Waar kan ik contact met jullie opnemen?

Planningstelefoon: 06 12 55 21 25
Adres: Treurenburgstraat 41 (5613 EA) te Eindhoven.
Je bent altijd welkom voor een gesprek en een bakje koffie!

Ontslag nemen hoe doe ik dat?

Wil je onverhoopt zelf ontslag nemen dan kan dat schriftelijk per mail naar info@flyingsupreme.nl

Wat voor jobs zijn er?

Wij hebben alle soorten jobs van festivals, restaurants, grote evenementen, PSV, Keuken, promo, tot zelfs hotelketens. Mocht ergens je interesse naar uitgaan vraag ons dan of er plek is.

Sollicitatiegesprek inplannen hoe moet ik dat doen?

Mailen naar info@flyingsupreme.nl of bellen naar 06 12 55 21 25

Hoe kan ik eventueel thuis nog beter worden?

Door je opleidingen die wij je hebben gegeven) thuis verder te zetten.
Voor meer info over onze opleidingen graag bellen naar 06 12 55 21 25

Wanneer krijg ik betaalt?

Wij betalen je loon wekelijks. Dat betekent dat wanneer je alles (zie vraag 21) hebt aangeleverd je op de maandag na de week waarin je hebt gewerkt je salaris ontvangt.

Wat is de WAB waarover ik nu zoveel hoor en wat betekent die voor mij?

De WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans en is per 1 januari 2020 van kracht. De overheid wil met deze wet het verschil dat er nu is tussen vaste contracten (contract voor onbepaalde tijd) en flexibele contracten (o.a. oproepcontracten) kleiner maken.
Daarbij wil de overheid aan oproepkrachten ook sneller duidelijkheid geven waar zij aan toe zijn. Zo moeten werkgevers oproepkrachten bijvoorbeeld minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Ook wij proberen die duidelijkheid vanzelfsprekend zo vroeg als mogelijk te geven, maar het kan een keer voorkomen dat door uitval van een collega als gevolg van bijvoorbeeld ziekte je moet invallen en dus kort van te voren hoort waar en wanneer je moet werken.
Wil je nog verdere informatie over de WAB dan verwijzen wij je naar de website van de overheid waar de WAB is uitgelegd.